Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
YAŞLI BEYİNDE ANESTEZİ VE CERRAHİNİN SONUÇLARI ÜZERİNE BİR KLİNİK İNCELEME: "AYIN KARANLIK YÜZÜ"
Gözde İNAN1, Zerrin ÖZKÖSE ŞATIRLAR1
1Gazi University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018137971 1950"lerden beri cerrahi ve anestezi uygulanan yaşlı hastalarda postoperatif bilişsel değişiklikler yaşanması endişe kaynağı olmuştur. Yaşlılarda postoperatif bilişsel bozulma, ciddi tıbbi ve sosyal sonuçlara neden olabilir ve morbidite, mortalite ve yüksek sağlık masrafları ile ilişkili olduğundan, konu tam olarak ele alınmalı ve önleyici stratejiler geliştirilmelidir. Ortaya konan kanıtlar, anestezinin ve ameliyatın yaşlılarda uzun süreli bilişsel işlev üzerinde istenmeyen bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu korelasyonu desteklemek için inandırıcı insan verileri mevcut değildir. Bu nedenle, anestezi ve cerrahinin kognisyon ve nörodejeneratif hastalıkların doğal seyri üzerindeki etkileri açık değildir. Bu derlemede, anestezi ve ameliyat sonrasında bilişsel bozulmanın sistemik ve kapsamlı bir klinik görünümü sunulmaktadır. Derleme, yaşlılık, potansiyel anestezi ve cerrahi ile ilişkili nörodejenerasyonun patofizyolojik süreçlerini ve risk faktörlerini vurgulamayı amaçlıyor, çünkü yüksek riskli hastaları tanımlamak ve sorunun engellenmesi nörodejeneratif hastalığı olan hastalar için fayda sağlayabilir. Keywords : Bilişsel Bozulma; Yaşlılık; Anestezi; Genel Cerrahi; Alzheimer Hastalığı; Demans