Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
GERİATRİK YOĞUN BAKIM HASTALARINDA MORTALİTE ÖNGÖRÜCÜLERİ
Devrim BOZKURT1, Aslı KILAVUZ2, Namig CAFEROV1, Timur KÖSE3, Fehmi AKÇİÇEK2
1Ege University, Faculty of Medicine (Faculty Hospital), Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Medicine (Faculty Hospital), Department of Geriatrics, İzmir, Turkey
3Ege University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344046 Giriş: Yoğun bakımlarda izlenen geriatrik hasta sayısı giderek artmaktadır. Fizyolojik rezervlerin azalması ve kırılganlık, bu hastaları, daha savunmasız hale getirmektedir. Prognozu öngörmede, kolay ölçülebilen ve etkili göstergeler hayati önem taşımaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesinde 3 günden fazla yatarak izlenen, herhangi bir malignite ve kemoterapi öyküsü olmayan geriatrik hastaların (n=1093) verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların laboratuvar ve klinik verileri, kliniğe giriş ve sonlanım olmak üzere kaydedildi. Geleneksel olmayan mortalite öngörücüleri; nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) ve bu parametrelerin zamansal değişimi incelenmiştir. Retrospektif kohort çalışmamızda, geriatrik hastalarda nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve ortalama trombosit hacminin (MPV) bağımsız mortalite prediktörleri olduğunu saptadık. Aynı zamanda, NLO ve MPV"nin zamanla değişiminin de mortalite göstergesi olduğunu saptadık [sırasıyla 0.41 (% 95CI 0.30-0.55) p<0.001 ve 0.43 (% 95CI 0.31-0.59) p<0.001].

Sonuç: Bu kolay ölçülebilen ve ucuz elde edilebilen göstergeler, kardiyovasküler ve sepsisle ilişkili hastalıklara bağlı mortalite oranı artmış geriatri hastalarında, iyi birer hasta başı takip parametresi olabilirler. Keywords : Geriatri, Kardiyovasküler hastalık, İnflamasyon, Mortalite