Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
GİRNE'DE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARDA BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN VE DİĞER BAZI ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARININ VE İLİŞKİLİ RİSK ETMENLERİNİN DURUMU
Özen AŞUT1, Şanda ÇALI1, Songül VAİZOĞLU1, Safiye TAKIR2, Özge ÖLMEZ3, Tuğberk TOK4, Burak ÖZBAHADIR5
1Near East University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Nicosia, Kuzey Kıbrıs TC
2Dr. Burhan Nalbantoglu State Hospital, General practice, Nicosia, Kuzey Kıbrıs TC
3Diyarbakır Yenisehir Community Health Center, General Practitioner, Diyarbakır,Turkey
4Kastamonu Taskopru State Hospital, General Practitioner, Kastamonu, Turkey
5Bismil State Hospital, General Practitioner, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344048 Giriş: Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti"nin bir ilçesinde bir aile sağlığı birimine başvuran 65 yaş ve üstü nüfusta bulaşıcı olmayan (kronik) hastalıkların ve sağlığı etkileyen kimi önemli sağlık sorunlarının durumunu ve ilişkili risk etmenlerini belirlemek ve Kuzey Kıbrıs"ta sağlıklı yaşlanma kavramı kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmanın verileri, Yakın Doğu Üniversitesi birinci basamak birimi olarak görev yapan bir aile hekimliği merkezine ait dosyalardaki veri toplama formlarından ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tıbbi bilgi depolama sisteminden Aralık 2016"da toplanmıştır. Veriler SPSS 18,0 istatistik paket program ile değerlendirilmiştir. P<0.05 olan değerler istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir.

Bulgular: Katılımcı sayısı 396, yaş aralığı 65-96 arasındadır. Erkekler %51, kadınlar %49 düzeyindedir. Katılımcıların %95,5"i İngilz, %1.5"i Kıbrıslı Türk"tür. Sağlık merkezine başvuruların en sık nedeni kaza ve yaralanmalar, iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, alt solunum yolu enfeksiyonları ve kanser olmuştur. Bu sonuçlar, diğer ülkelerin aynı yaş grup araştırma sonuçlarıyla benzer bulunmuştur.

Sonuç: Sık görülen sağlık sorunlarının risk etmenlerini düşürmeye yönelik koruyucu önlemler, bu hastalıkların sıklığını azaltacak bir ilk adım olarak önerilebilir. Özellikle en sık görülen kaza ve yaralanmaları önleyici özel çevresel önlemler alınması önemlidir. Konuya ilişkin ileriye dönük toplumsal araştırmaların yapılması, ülkedeki yaşlı nüfusun sağlık açısından daha doğru değerlendirmesi için veri oluşturacak ve gelecekte müdahale çalışmalarının yapılması için kanıta dayalı bilgi sağlayacaktır. Keywords : Yaşlı; Yaşlanma; Kronik hastalık; Risk etmenleri