Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARDA APACHE IV VE SAPS 3"ÜN DOĞRULUK VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Melike KORKMAZ TOKER1, Başak ALTIPARMAK1, Canan GÜRSOY1, Ali İhsan UYSAL1, Semra GÜMÜŞ DEMİRBİLEK1
1Muğla Sıtkı Koçman University, Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Muğla, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018.57 Giriş: Dünya populasyonu yaşlandıkça, yoğun bakımdaki yaşlı hastalarda prognozun doğruluğunu tahmin etmek daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi IV ve Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3 performansının, yoğun bakım ünitesine yatırılan yaşlı hastalarda sonuçları tahmin etmedeki performansını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2016-2018 yılları arasında yoğun bakım ünitesinde takip edilen 65 yaş üstü hastalar retrospektif olarak inceledi. Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi IV, Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3 ve tahmini mortalite oranı web tabanlı bir hesap makinesi kullanılarak hesaplanıp, bu skorların mortaliteyi öngörme performansı değerlendirildi.

Bulgular: Toplam mortalite %37"dir (s=74). Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi IV ve Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3 puan ortalaması sırasıyla 87.73±41.24 ve 54.87±25.44 idi. Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi IV ve Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3"e göre ortalama tahmini mortalite oranı sırasıyla 41.82±32.76 ve 34.60±34.57 idi. Eğri altındaki alan Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi IV için 0.89 ve Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3 için 0.91 idi. Hosmer ? Lemeshow istatistikleri ve Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3 için zayıf kalibrasyon gösterirken (p<0.01) Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi IV için güçlü kalibrasyon gösterdi (p>0.05).

Sonuç: Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3 yaşlı popülasyonda Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi IV"e göre mortaliteyi tahmin etmede daha iyi bir performansa sahiptir. Keywords : Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi; Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru 3; Kritik bakım; Mortalite