Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 2
Böbrek ve Yaşlanma
Bülent ALTUN
Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi-ANKARA Yaşlanma böbreklerde hem yapısal hem de fonksiyonel değişikliklere neden olur. Hastalık ya da stres anında, yaşlılarda değişen koşullara böbreğin adaptasyonu azalmaktadır. Bu nedenle genç bireyler tarafından kolaylıkla tolere edilebilen koşullar yaşlılarda sıvı-elektrolit bozuklukları ve böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Klinisyenin yaşlanma ile ortaya çıkan bu değişikliklerden haberdar olması yaşlılarda daha sık rastlanan klinik sorunların engellenmesini ve daha iyi tedavi edilmesini sağlar. Bu yazıda yaşlanma ile böbrek morfolojisinde ve fizyolojisinde ortaya çıkan değişiklikler ve bunların klinik önemi gözden geçirilmiştir. Keywords : Yaşlanma, Böbrek, Sıvı-Elektrolit