Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
GERIATRI YAŞ GRUBUNDA GASTROINTESTINAL KANAMA VE TEDAVISI
Cem CENGİZ1, Dilek OĞUZ2
1TOBB University of Economics and Technology, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Ankara, Turkey
2Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Kırıkkale, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.85 Geriatri yaş grubundaki hastaların yaklaşık %35-40"lık bir kısmı, yılda en az 1 kez gastrointestinal semptomlar nedeni ile tıbbi yardıma ihtiyaç duymaktadır. Seksen yaş üstü nüfusun en az %1"i, her yıl gastrointestinal kanama nedeni ile hastaneye yatmak zorunda kalmaktadır. Gastrointestinal kanaması olan geriatric olgular, hastanelerde özel bakım gerektiren hasta grubunu oluşturmaktadır. Geriatrik çağda gastrointestinal kanama sık gözlenmektedir ve beraberinde yüksek morbidite ve mortalite riski taşımaktadır. Kanama üst veya alt gastrointestinal sistemden köken alabilir ve kanama lokalizasyonuna göre semptom çeşitliliği gösterebilmektedir. Kanamanın insidansı ve klinik seyri, hastanın kullandığı antiplatellet veya antikoagülan tedaviden etkilenmektedir. Geriatrik olgulardaki kanamanın seyri çoğunlukla kanayan lezyonun karakteristiğine ve eşlik eden hastalık olup olmamasına bağlıdır. Keywords : Geriatri; Gastrointestinal hemoraji; Yaşlı