Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
LARENKS VE NAZOFARENKSTE SENKRON MANTLE HÜCRELİ LENFOMA
Yusuf Çağdaş KUMBUL1, Mustafa TÜZ1, Sema BIRCAN2, Hasan YASAN1, Mehmet Emre SIVRICE1, Vural AKIN1
1Süleyman Demirel University, Research and Training Hospital, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Isparta, Turkey
2Süleyman Demirel University, Research and Training Hospital, Pathology, Isparta, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.129 Mantle hücreli lenfoma, Non-Hodgkin lenfomanın bir çeşididir ve matür periferik B hücreli bir lenfoid neoplazi olarak bilinir. Larenks ve nazofarenks lenfoması nadirdir; mantle hücreli lenfoma aşırı derecede nadirdir. Çoğu mantle hücreli lenfoma vakasında; tümör lenfoid hücreleri, IGH geni ve CCND1 arasındaki t (11; 14) kromozomal translokasyonu nedeniyle nükleer siklin D 1"i eksprese eder. Bunun mantle hücreli lenfomada önemli bir genetik olay olduğu düşünülmektedir. Literatürde nazofarenks ve larenksi eş zamanlı etkileyen Non- Hodgkin lenfomanın çeşitli histolojik tipleri hakkında olgu sunumları bulunmaktadır. Bununla birlikte, bildiğimiz kadarıyla, nazofarenks ve larenkste eşzamanlı olarak mantle hücreli lenfoma tutulumu bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda, bir mantle hücreli lenfoma hastasının ayrıntılı klinik belirtileri ve patolojik bulguları, mantle hücreli lenfomanın literatür taraması ile birlikte sunulmuştur. Keywords : Mantle Hücreli Lenfoma; Lenfoma; Larenks; Nazofarenks