Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
Yaşlılık ve Hipertansiyon
Sakine ERBAŞI, Omaç TÜFEKÇİOĞLU, İrfan SABAH
Kardiyoloji Kliniği, Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi-Ankara Gelişmekte olan ülkelerde 65 yaş ve üzeri olarak tanımlanan yaşlı popülasyonun yüzdesi giderek artmaktadır. Yaşlılardaki morbidite ve mortalitenin major sebebi kardiovasküler hastalıklar olup, gençlerde de olduğu gibi yüksek kan basıncı önemli bir risk faktörüdür. Yaşla birlikte özellikle sistolik kan basıncı artar ve yaşlıları kardiovasküler hastalık açısından büyük riske sokar. Koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve stroke insidansı hipertansif yaşlılarda normotansif yaşlılara oranla oldukça yüksektir. Yaşlılardaki mortalitenin %50'sinin ve morbiditenin %70 kadarının hipertansiyona bağlı olduğu düşünülmektedir. Biz bu derlemede, tanı ve tedavi açısından yaşlılardaki hipertansiyonun spesifik özelliklerini özetlemeye çalıştık. Keywords : Yaşlılık, Hipertansiyon