Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 1
ANKARA GÜLVEREN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ ANADOLU MAHALLESİNDE 65 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSUN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal ÖZCEBE, Rıza SÖNMEZ, Ajlan ATASOY, Özgür DEDE , Ahmet DEMİR, Ender FAKIOĞLU, Nasır YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 8 Nolu AÇSP Merkezi, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Yaşlılıktaki sağlık problemlerinin çözümünde koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin birlikte sunulması gerekmektedir. Bu araştırma yaşlıların sosyodemografik özelliklerini ve sağlık hizmeti kullanım boyutlarını belirlemek; yaşlılara yönelik sunulan sağlık hizmetinin niteliğine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipte bir çalışma olup, Anadolu Mahallesinde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki tüm bireyler araştırma evrenini oluşturmuş, araştırmada örneklem seçilmemiş ve tüm gruba ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma sırasında Gülveren Anadolu mahallesinde yaşayan 65 yaş üstü nüfusun %84.3’üne ulaşılmıştır. Veri toplama sırasında anket formu kullanılmış ve yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Araştırma sırasında görüşülen yaşlıların %40.8 erkek, %59.2’si kadındır. Araştırmada görüşülen yaşlıların %21.8’i sağlıklarını çok iyi, %64.1’i iyi, %79.5’i fena değil ve %34.7’si kötü olarak tanımlamışlardır. Araştırma sırasında görüşülen 65 yaş üstü kişilerin %40.8’i son hastalandıkları zaman bir sağlık kurumuna başvurduklarını beyan etmişlerdir. Yaşlıların beyan ettikleri sağlık durumlarının sağlık kurumuna başvuru hızını etkilemediği saptanmıştır. Son defa hastalandıkları zaman bir sağlık kurumuna başvuran 65 yaş üstü nüfusun %50’si Gülveren Sağlık Ocağına başvurmuştur. 65 yaş üstü yaşlılar Gülveren Sağlık Ocağını tercih nedenlerinin başında sağlık ocağının ücretsiz olmasını ve sağlık ocağının evlerine yakın olması yer almaktadır. Araştırmada görüşülen yaşlıların sağlık ocağından beklentilerinın başında sağlık ocağında Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olan emeklilerin reçetesi yazılabilmesi ve sosyal güvencesi olmayan yaşlılara ücretsiz ilaç temini gelmektedir. Keywords : Yaşlılık, Sağlık hizmet kullanımı, Sağlık Durumu