Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 2
YAŞLILARDA DERİ HASTALIKLARI
Sezai ŞAŞMAZ, Mustafa ÇELİK, Hasan Çetin EKERBİÇER, Ali ÇETİNKAYA
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
K.S.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Tüm dünyada yaşlıların genel nüfusa oranı giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında bu populasyona yönelik epidemiolojik çalışmalar yol gösterici olacaktır. Çalışmamızda bu amaçla, hastanemiz dermatoloji polikliniğinde muayene edilen 65 ve üzeri yaştaki hastalarda saptanan deri bulguları, poliklinik kayıtları ve hasta dosyalarından yararlanılarak, retrospektif olarak incelendi. Mart 2000-Ağustos 2002 tarihleri arasında muayene edilmiş olan toplam 8001 kayıtlı hastadan yaşları 65 ile 96 arasında değişen 287 hasta çalışma kapsamına alındı. Geriatrik hastaların tüm hastalar içerisindeki oranı %3.6 olup, bunların %43.6’sı kadın (125 hasta), %56.4’ü ise erkek (162 hasta) idi. On iki grup halinde incelenen hastalıkların sıklık sıralarına göre deri tümörleri %22.0 (63 hasta), ekzemalar %21.3 (61 hasta), yüzeyel mikozlar %15.7 (45 hasta), psoriasis %10.8 (31 hasta), senil pruritus %10.5 (30 hasta), viral dermatozlar %7.3 (21 hasta), diabetle ilişkili deri bulguları %5.6 (16 hasta), hipersensitivite reaksiyonları %4.2 (12 hasta), fiziksel etmenlerle oluşan dermatozlar %3.8 (11 hasta), nörodermatit %3.8 (11 hasta), bakteriyel hastalıklar %3.1 (9 hasta) ve diğerleri %12.6 (36 hasta) şeklinde dağıldığı belirlendi. Deri tümörlerinin %68.3’ünü aktinik keratoz, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi premalign ya da malign deri tümörleri oluşturmaktaydı. Ekzemalar içerisinde intertrigo ve seboreik dermatit, yüzeyel mikozlar içerisinde ise tinea pedis ve tinea unguium ilk iki sırayı aldı. Viral hastalıkların %81’ini herpes zoster oluştururken, hipersensitivite reaksiyonları içerisinde ürtiker, fiziksel etmenlerle oluşan hastalıklar içerisinde de kallus ilk sırada idi. Bulgularımız yaşlılarda ön plana çıkan dermatolojik sorunların tedavi edilmediklerinde yaşam kalitesini oldukça azaltabilecek nitelikte olduğu şeklinde yorumlandı. Keywords : Yaşlanma, Deri, Yaşlılık, Deri hastalıkları, Geriatrik hasta