Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
Yaşlılık ve depresyon - II: Tedavi yaklaşımları
Süheyla ÜNAL, Dr. Burhanettin KAYA
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya Yaşlılıkta ortaya çıkan depresyonun tedavisi farmakolojik tedavi, elektrokonvulsif tedavi, psikoterapi ve psikososyal girişimleri içerir. Yaşlanan beynin psikotrop ilaçlara duyarlılığının artması, farmakokinetiğin değişmesi, çok sayıda ilaç kullanımı nedeniyle olası ilaç etkileşimleri yaşlılarda ilaç tedavisini özel kılmaktadır. Yaşlılıkta bilişsel yetilerde yıkım, savunma mekanizmalarında kalıplaşma, aktarım ve karşı aktarımlar ise psikoterapötik süreçleri güçleştirmektedir. Keywords : Depresyon, Tedavi, Antidepressifler, Psikoterapi, EKT