Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL 1
Gelecek yüzyılda tıp, bilim ve teknoloji üçgenindeki gelişmelere bağlı olarak, yaşlı populasyonunda beklenen artış GERİATRİ disiplinine olan gereksinimi vurgulayacaktır. Günümüzde dahi hekimler doğal olarak zamanlarının büyük bir bölümünü yaşlıların tedavilerine ayırmaktadırlar Yaşlanmaya bağlı yeti kaybının ve rehabilitasyon giderlerinin artması, yaşlılıkla görülme sıklığı artan kanser, kalp hastalıkları, artrit ve Alzheimer hastalığına bağlı sorunların yoğunlaşması, yaşlanmanın altında yatan yapısal ve işlevsel mekanizmaların gün geçtikçe daha fazla aydınlanması, GERİATRİ bilimine sadece gereksinimin değil, ilginin de artmasına neden olmaktadır.Bütü bunlara karşın tüm dünyada önerilen sağlık reformu taslakları açısından GERİATRİ gerekli özeni görmemektedir. Pek çok GERİATRİST tarafından bu bilim zekanın, sorun çözmenin, yaratıcılığın ve hasta ile aileler arasındaki duygusal birlikteliğin bir karışımı olarak tanımlanmaktadır. Yaşlanma alanındaki ilk çalışmalar 1900'lerin başına dayanır. Dr. Ignatz L. Naschetin yaşlılık ile ilgili ilk kitabında Yunanca'da "İleri yaş" anlamına gelen"genas" ve "hekim" anlamına gelen "iatrikos" sözcüklerini birleştirerek "GERATRİ" terimini ortaya koymuştur. GERİATRİ homojen bir bilim dalı olmaktan çok, birçok disiplinin yaşlı insanların sorunları ile ilgilendiği bir bilimler kümesidir. Bunu söylerken hafife almaksızın, her tıbbi sorun ve uygulamanın yaşlı ile ilgili önemli ayrıcalıklarının olduğunu ve bunları bilinçli olarak öğretmek ve uygulamak zorunluluğu doğduğunu vurgulamak gerekir. Ayrıca, yaşlıların sağlığının korunmasının ve yaşam kalitesinin arttırılmasının da ana tıbbi sorunlar kadar önemli olduğu gözardı edilmemelidir. Tıbbın hiçbir dalında bu kadar çeşitli konunun ve bilim dalının iç içe girdiği görülmez ve yaşlı hastalar bağımsız bir yaşam için doktorların yeteneğine bağımlı kişilerdir. Bunun yanında yaşlı kişiler yaşamları boyunca öyle çok deneyime sahip olurlar ki, bazen kendi sorunlarına kendileri bir doktorun alacağı bir öyküden çok daha iyi ve bilinçli yaklaşabilmektedirler. GERİATRİ ile ilgili sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmaların gün geçtikçe artan boyutu ve bunların klinik uygulamalarayansıma hızı bu birikimleri genel kitaplarda bulmayı olanaksız hale getirmiştir. bu düşünceden hareketle yaşlı hastaların bakımı ile ilgilenen her branştaki hekime gereken bilgileri erişkin eğitimi ilkelerini uygulayarak aktarabilmek ve bu konuda branşlar arası iletişimi sağlayabilmek amacı ile böyle bir derginin yayınlanma kararı alınmış, multidisipliner ve multisentrik bir anlayış ile hazırlanan danışma kurulunun katkıları istenmiştir. GERİATRİ dünyasına açılan bu pencerenin bilimsel katkılarınız ile süregen ve kaliteli bir düzeyi tutturacağına olan inancımız, beni ve emeği geçen editör yardımcıları ile yayın kurulu üyelerimizi mutlu kılmaktadır. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL