Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
YAŞLILARDA KSEROZİS, KAŞINTI VE TEDAVİSİ
Özer ARICAN
KSÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı - KAHRAMANMARAŞ Yaşlılarda, kuru deri (kserozis) ve kaşıntı sık görülen bulgular olup 65 yaş üzerinde %77’ye ulaşan oranlarda tespit edildiği bildirilmektedir. Bu semptom, bazen hastaların sosyal yaşamlarını etkileyecek boyutlara da ulaşabilmektedir. Başta kaşıntı olmak üzere kserozis de bir çok dermatolojik ve sistemik hastalığa eşlik eden önemli bulgulardır. Bu yüzden yaşlı hastalar iyi araştırılmalı ve takipleri yapılmalıdır. Bu makalede, yaşlılıktaki kaşıntı probleminin tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi üzerinde durulmuştur. Keywords : Kaşıntı, Yaşlılık, Cilt kuruluğu, Geriatrik dermatoloji, Tedavi