Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 1
Demanslı yaşlı hastalarda beyin SPECT bulguları
Erhan VAROĞLU, Mustafa YILDIRIM, Orhan DENİZ, Metin GÜZELCİK, Ali ÇAYKÖYLÜ, Hamit DOĞAN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD, ERZURUM
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, ERZURUM
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, ERZURUM
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, ERZURUM
Demans terimi, bilinç bozukluğu olmaksızın zeka, hafıza ve kişilikte akkiz, global ve progresif değişikliklerden oluşan klinik paterni tarif etmede kullanılır. Yaşlılarda, demansın en sık formu Alzheimer hastalığıdır (AH); demansın ikinci sıklıkta sebebi ise multiinfarkt demansdır (MID). Çeşitli Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) çalışmalarında demanslı hastalarda nörofizyolojik fonksiyonlarla serebral kan akımı (rCBF) arasında korelasyon gösterilmiştir. Biz de bu çalışmamızda değişik demans tiplerinde serebral kan akımı değişikliklerini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya, nörolojik muayene ve psikometrik testlerle demans tanısı konmuş, 4 kadın, 6 erkek toplam 10 hasta alındı. Hastaların yaş aralığı 65-81 yıl idi. Hachinski değerlendirmesinde 7 puan üstü vasküler demans, 4 puan altı AH olarak kabul edildi. Hastalar Tc-99m HMPAO verildikten 20 dk. sonra, SPECT görüntüleri alındı. Kaydedilen bu görüntüler gama kameranın bağlı bulunduğu bilgisayarda işlemlenerek transaksial, sagittal ve koronal kesitler, ayrıca orbito-meatal düzleme paralel kesitler elde edildi. Bu kesitler görsel olarak değerlendirildi. Serebral kortekste normalden düşük düzeyde tutulum gösteren alanlar patolojik kabul edildi. Hastaların SPECT bulgularının sonuçları CT veya MRI bulguları ile karşılaştırıldı. Hastalarımızın demans tipleri ile SPECT bulguları arasında uyumluluk bulundu. Bununla birlikte bizim hastalarımız içerisinde MID'lı hastaların sayısı önceki çalışmaların aksine diğer demans tiplerine göre daha fazlaydı. Keywords : SPECT, Yaşlılık, Demans