Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
76 YAŞINDA ALT EKSTREMİTE REPLANTASYONU
Mustafa AKYÜREK, Ömer ÖZKAN, Tunç ŞAFAK, Abdullah KEÇİK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA Yaşlı hastalarda replantasyonun genç yaştakilere oranla daha kötü iyileşme potansiyeli olması yönündeki kötümser görüşlere rağmen, replantasyon işlemi, ekstremitenin fonksiyonel özelliklerinin korunmasına ve hastanın bağımsız bir şekilde yürümesine olanak tanıyabilir. Literatürde, bugüne kadar yaşlı hastalarda başarılı alt ekstremite replantasyonu ile ilgili az sayıda yayın mevcuttur. Bu sunumuzda 76 yaşındaki bir erkek hastada ağır şekilde ezici yaralanmaya bağlı amputasyon sonrası gerçekleştirilen başarılı bir replantasyon olgusundan bahsedilmektedir. Ameliyat sonrası postoperatif 1. yılda uygun modifiye kalıcı protez kullanımı sonrası hastanın bağımsız bir şekilde yürümesi sağlanmıştır. Yaşlı hastalardaki replantasyon işleminin zorluk arzeden özellikleri, işlemin geçerliliği ve avantajları tartışılmaktadır. Keywords : Yaşlı hasta, Replantasyon, Alt ekstremite.