Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 1
Osteoartritli Yaşlı Hastalarda Ağrı İle Fiziksel ve Psikososyal Disabilite Arasındaki İlişki
Ayhan BİLGİCİ, Ömer KURU, Özer GÜNDÜZ, Gamze ALAYLI
Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı-Samsun Osteoartrit (OA)'li yaşlı hastalarda ağrıyla, fiziksel ve psikososyal disabilite arasındaki ilişkiyi araştırmak. Çalışmaya 60 yaş ve üzeri 30 hasta alındı. Fiziksel disabilitenin değerlendirilmesinde Stanford Health Assesment Questionnaire (HAQ) kullanıldı. Psikososyal disabilite anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğu ile değerlendirildi. Ağrı şiddetinin değerlendirilmesinde 10 cm'lik visüel analog skala (VAS) kullanıldı. Hastaların radyografileri Kellgren'e göre evrelendirildi (1-4). Ağrıyla, fiziksel (p<0.001) ve psikososyal disabilite (p<0.01) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon bulundu. Fiziksel disabilite anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğu ile de ilişkiliydi (p<0.05). Radyolojik hasarla ağrı arasında ilişki bulunmadı. Yaşlı hastalarda ağrıyla fiziksel ve psikososyal disabilite arasındaki bu ilişki ağrının sadece fiziksel kaynaklı olmadığını, sosyal ve emosyonel faktörlerle de ilişkili olabileceğini göstermektedir. Keywords : Osteoartrit, Ağrı, Yaşlı, Depresyon, Anksiyete, Uyku bozukluğu