Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 (Supplement)
YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMINI ETKİLEYEN FARMAKOKİNETİK DEĞİŞİKLİKLER
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulamalar Merkezi, Kayseri Yaşlılarda ilaç kullanımı sıklığı giderek artmaktadır.Bu alanda akılcı ilaç kullanımı özel bir öneme sahiptir.Yaşlanmayla ortaya çıkan fonksiyonel değişimler ilaçların famakokinetiğini de önemli ölçüde değiştirmekte ve bu durum da buyuk ölçüde bireysel değişkenlik göstermektedir. Farmakokinetik değişiklikler; ilaç etkileşimleri, plazma ilaç düzeyinde öngörülmesi zor olabilen yükselmeler ve ilaçların istenmeyen etkilerinin sıklığında artışa neden olmaktadır. Bahsedilen nedenlerle yaslı hastalara verilecek ilaçların farmakokinetik özellikleri çok iyi bilinmeli, doz bireyselleştirilmeli ve tedaviye düşük dozlarla başlanmalı, hasta yakından takip edilmeli ve her türlü istenmeyen etkiye hazır olunmalıdır. Keywords : Akılcı İlaç Kullanımı, Farmakokinetik, Yan Etkiler, Yaşlılık