Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 3
Körfez 6 No'lu Sağlık Ocağı ile Yüzbaşılar Sağlık Ocağı Bölgelerinde 65 Yaş Üzerindeki Kişilerde Kronik Hastalıklar ve İlaç Kullanımı
Jale DİKER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı-Kocaeli Bu çalışma da Değirmendere (Yüzbaşılar) ve Körfez (Yarımca) ilçelerinde yaşamakta olan yaşlıların; kronik hastalıklarını ilaç kullanım problemlerini ve sağlık hizmeti kullanımlarını araştırmayı hedefledik. Bu çalışmamız yüz yüze anket tekniği ile, Haziran 99-17 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma grubu olarak Yüzbaşılar ve Yarımca'daki tüm yaşlılara ulaşılması hedeflenmiştir. Yaşlılarda en sık olduğu saptanan kronik hastalıklar; hipertansiyon (%44.1), kalp hastalıkları (%25.4), romatizmal hastalıklar (%27.5) diabet (%14) ve osteoporoz (%9)'dur. Kronik hastalıkların cinsiyete göre dağılımları anlamlı idi (kadınlarda; romatizmal hastalıklar, kalp hastalığı, hipertansiyon, osteoporoz ve diabetes mellitus). Yaşlılarda uzun süreli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkların fazlalığından dolayı polifarmasi yaşla beraber artış göstermektedir. Dolayısı ile yaşlılarda çoğul ilaç kullanımının önemli bir problem olduğu bulunmuştur. Cinsiyete göre ilaç kullanımı, istatistiksel olarak anlamlıdır (kadınlarda; osteoporoz ilaçları, antihipertansifler, kardiyovasküler ilaçlar ve vitaminlerin kullanımı). Başvuru yapılan yerlerin çoğunluğu kamu hastaneleridir. Bunu sağlık ocağı ve özel hekimlere başvuru izlemektedir. Sonuç olarak şunu ifade etmeliyiz ki; yaşlılar sağlıkları açısından öncelikli grup olarak kabul edilmeli, yaşlı sağlığı merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezlerin yaşlıların yoğun olarak yaşadığı bölgelere ve kolay ulaşılabilir yerlere kurulmasına özen gösterilmelidir. Söz konusu yerlerde, koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık verilmelidir. Geriatrik hastalarla ilgilenecek merkezlerin yanında, sağlıklı yaşlılara yönelik olarak da sosyal hizmetlerin arttırılması gerekmektedir. Hekime başvurunun en fazla yapıldığı, sağlık ocakları ve kamu hastaneleri desteklenmelidir. SSK 1. basamak sağlık kuruluşlarının sayısı, arttırılmalıdır ve özellikle, 1. basamak sağlık kuruluşlarına başvuruların sayısını, arttıracak uygulamalar başlatılmalıdır. Sağlık güvencesi olanların, daha organize sağlık hizmetlerinden yararlanması, arzu edilen bir durum olmalıdır. Sağlık güvencesi olmayanlarında, benzer hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. Keywords : İlaç kullanımı, Yaşlılık, Kronik hastalıklar, Sağlık hizmetleri kullanımı, Birinci basamak