Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 3
Üriner İnkontinanslı Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Objektif Değerlendirme Parametreleri ile İlişkisi.
Ayşe KARAN, Buket AKSAÇ, Habibe AYYILDIZ, Mete IŞIKOĞLU, Önay YALÇIN, Nurten ESKİYURT
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ürojinekoloji Ünitesi-İstanbul Üriner inkontinansın görülme olasılığı osteoporoz gibi ilerleyen yaş ile birlikte artmakta, ciddi hijyenik, sosyal ve psikolojik problemlere sebep olmaktadır. Pelvik taban kaslarının gücünü ve kaçan idrar miktarını, perineometre ve ped testi ile objektif olarak göstermek mümkündür. Ancak psikososyal değerlendirme için, çeşitli skalalar kullanılmaktadır. Bu çalışmada hastalardaki psikososyal bozukluğun derecesi ve objektif klinik parametrelerle ilişkisi araştırıldı. Çalışmaya inkontinans tipi gözetmeksizin, üriner inkontinanslı 53 hasta alındı. Hastaların yaşam kalitesi (QOL) skoru, Wagner'in skalasına göre belirlendi. Aynı zamanda perineometri, ped testi ve üriner günlük uygulandı. İstatiksel analizlerde Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı. Hastalarımızda hafif derecede psikososyal bozukluk tesbit edildi. Bu skor ile ped testi, perineometre değeri ve üriner günlük arasında bir korelasyon bulunamadı (p>0.05). Üriner inkontinanslı hastalarda, psikososyal sağlık başta olmak üzere yaşam kalitesi bozulmaktadır. QOL skorunun, altta yatan organik bozukluk ile korele olmaması, bir çok faktörün psikososyal sağlığı etkilediğini düşündürmektedir. Bu konuda hastaya destek sağlanmalıdır. Keywords : Üriner inkontinans, Yaşam kalitesi, Psikososyal sorunlar, Sosyal yaşam