Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
YAŞLILARDA İŞİTME KAYBI
Orhan YILMAZ1, Gökhan KURAN1, Erkan VURALKAN2, Mustafa SAĞIT3, Ozan ELVERİCİ2, Sibel ALİCURA2
1S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. KBB Kliniği ANKARA
2S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniği ANKARA
3SB Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, ŞANLIURFA
Giriş: Türk toplumunda yaşlılarda işitme değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı olan 65 yaş üstü 238 hasta (96 kadın, 142 erkek) ve işitmesi normal olan 25 kişi çalışmada prospektif olarak değerlendirilmiştir. Tüm hastalar otolaringolog tarafından değerlendirilmiştir. Odyolojik değerlendirme, saf ses odyogram ve konuşmayı ayırt etme değerleri dahil edilmiştir. İşitme eşik değerleri ve konuşmayı ayırt etme oranları t test ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaş yaşlılarda 69,0±6,2; diğer grupta ise 32,8±6,2 olarak saptanmıştır. Yaşlılarda konuşmayı ayırt etme değerleri ortalaması 77,0±17,3; diğer grupta 96,4±3,1 olarak saptanmıştır. Yaşlılarda düşen tip odyogram eğrisi ortak bulgu olarak izlenmiştir. Hastalarda ana belirti çınlama olarak belirtilmiştir. Her iki grup işitme eşik değerleri ve konuşmayı ayırt etme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.

Sonuç: Çalışma grubunda işitme kaybının prevalansı anlamlıdır. Yaş ile ilişkili işitme kaybının daha iyi anlaşılabilmesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Yaklaşım her hasta için özel ve ayrı olmalıdır. Keywords : İşitme kaybı; Çınlama; Presbiakuzi