Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLI HASTALARDA HİPERLİPİDEMİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Serkan ÖZTÜRK, Merih KUTLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON Dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlanma ile birlikte kardiyovasküler (KV) hastalıklar da daha fazla görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların en önemli patolojik olayı aterosklerozdur. Ateroskleroz gelişiminde ise en önemli risk faktörlerinden birisi hiperlipidemidir. Lipid düşürücü tedavi ile KV olay gelişim riskinde azalma olduğu gösterilmiştir. Hiperlipidemi tedavisi genç bireylerde olduğu gibi yaşlı bireylerde de faydalıdır. Ancak yaşlı bireylerin genç bireylere göre farklı özellikleri bulunmaktadır. Yaşlanma ile birlikte lipid profilinde fizyolojik değişimler olabilmektedir. Daha önceki çalışmalarda yaşlı bireyleri içeren gruplar bulunmazken, günümüzde yapılan randomize kontrollü çalışmalar lipid düşürücü ilaç tedavisinin yaşlı bireylerde faydalı olduğunu göstermiştir. Günümüz kılavuzlarında KV hastalıkların önlenmesi ve tedavisi açısından lipid düşürücü ilaçlar yaş sınırı belirtilmeksizin önerilmektedir. Bununla birlikte yaşlı hastalarda lipid düşürücü tedavinin güvenliği konusunda hala endişeler mevcuttur. Yapılan çalışmalarda 75 yaşına kadar ilaç tedavisinin faydalı ve güvenli olduğu görülmektedir. Günümüzde geniş populasyonlu ve 80 yaş üzeri yaşlı bireyleri içeren randomize prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Keywords : Yaşlı; Hiperlipidemi