Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
KARSİNOİD TÜMÖRÜN DEV METASTAZINA SEKONDER GELİŞEN VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU
Göktürk FINDIK1, Funda ÖZTÜRK1, Ebru ÇAKIR2, Koray AYDOĞDU1, Sadi KAYA1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ANKARA
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji ANKARA
Karsinoid tümörler, nöroendokrin tümörler grubundadır ve oldukça nadir görülür. Sıklıkla gastrointestinal traktus ve bronş sistemine yerleşirler (GİS %82, bronş sistemi % 9). Karsinoid tümörler ikinci sıklıkla akciğerlerde görülür ve tüm akciğer tümörlerinin yaklaşık %2'sini oluşturur. Bölgesel lenf nodlarına yayılım gösterebilen düşük dereceli malign tümörlerdir. Uzak metastaz çok nadirdir ve olguların %5'inde görülür. Tipi ne olursa olsun uzak metastaz yapmış olgular dışında mutlaka rezeke edilmelidir. Bu yazıda karsinoid tümör olgularına göğüs cerrahisinde çok az rastlanılmakta olup tanısal amaçlı opere edilen atipik karsinoid tümörlü olgu, mediastendeki dev tümör metastazı ve vena kava superior sendromuna neden olduğu için sunulmuştur.

Altmış iki yaşında erkek hasta nefes darlığı, göğüs ağrısı ve gece terlemesi şikayetleri ile servisimize kabul edildi. Olgumuzda karsinoid tümörün mediastene dev metastazı vardı ve vena cava süperior sendromuna sebep olmuştu. Tanısal mediastinoskopi yapılan hasta postoperatif 11. günde exitus oldu.

Karsinoid tümörler benign karakterde olmalarına rağmen, mediastene dev boyutlara ulaşabilen metastaz yapabilirler. Bu durumlarda prognoz kötüleşir. Keywords : Metastatik neoplazm; Karsinoid tümör/prognoz; Karsinoid tümör/tanı