Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
DEMANS HASTALARININ BAKIMI, TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISI, DAVRANIŞ VE BİLGİ KAYNAKLARI
Nil TEKİN1, Güzel DİŞÇİGİL2, Elif ALTUNBAŞ3
1SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Aile Hekimliği, İZMİR
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği, AYDIN
3SB Sincan Mehmet Nurhan Kaynak Sağlık Ocağı, Aile Hekimliği, ANKARA
Giriş: Bu çalışmada halk eğitimine katılanların demans hakkında bilgi, düşünce ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Alzheimer Derneği'nin düzenlediği halk eğitimlerine katılan 118 kişiye anket uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılanların 73'ü (%61.9) kadın, 45'i (%38.1) erkekti. Yaş ortalaması 57.87 ±15.44 (14-83) idi. Demans hakkındaki bilgileri büyük oranda yazılı medyadan (%49.2) ve doktorlardan (%33.9) edindiklerini belirtmişlerdi. Eğitime katılanların 58'i (%49.2) yalnızca bilgisini arttırmak için katılırken, 48'i (%40.7) ise demanslı hastaya bakım verdiği için katılmıştı. Demanslı hastanız olsa nerede bakım almasını istersiniz sorusunun yanıtında ise 54 kişi (%45.8) bakımevinde, 51 kişi ise (%43.2) evde bakılmasını istediğini belirtmişti. 54 katılımcı demans hastalarının bakımevinde bakım almaları gerektiği görüşündeyken 51 katılımcı ise bakımın evde de verilebileceğini düşünüyordu.

Sonuç: Demans hastalığı hakkında yeterli bilgi sahibi olunmamasına karşın bu hastalığın önemli olduğu görüşü toplumumuz içinde giderek artmaktadır. Başta basın olmak üzere tüm iletişim yolları demans hakkında bilgi ve farkındalığın arttırılmasına katkı vermelidir. Demans hastalarına hem evde hem de bakımevlerinde bakım verilmesi görüşünün yaygınlığı bakım hizmetlerinin her iki alanda da geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Keywords : Demans; Alzheimer Hastalığı; Yaşlı Bakımı; Bilgi; Eğitim