Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİTTE İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ayşe A. KÜÇÜKDEVECİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA Osteoartrit, toplumda prevalansı en yüksek olan romatizmal hastalıktır. Osteoartrit tedavisinde hedefl er; ağrıyı ve hastalığı kontrol altına almak, fonksiyonları korumak, fonksiyonel gelişmeyi sağlamak, genel sağlık durumunu ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Osteoartrit bireyin fonksiyonel aktivitelerini olumsuz etkilediğinden, tedavi ve rehabilitasyonun gerek planlanma gerekse uygulama aşamalarında sonuç değerlendirim ve izleminde fonksiyonel (=işlevsel) değerlendirme son derece önemlidir. Fonksiyonel değerlendirme bireyin, günlük yaşamı, boş zamanları değerlendirme aktiviteleri, mesleki uğraşları, sosyal ilişkileri ve diğer beklenen davranışları için gerekli işleri yerine getirmedeki becerilerinin ölçülmesidir. Fonksiyonel değerlendirmenin objektif olarak yapılabilmesi için fonksiyonu kantifi ye etmeyi hedefl eyen çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçekler jenerik veya hastalığa spesifi k olabilir. Bu makalede önce fonksiyonel değerlendirme ile ilgili temel kavramlardan bahsedilecek, daha sonra da osteoartritte fonksiyonel değerlendirme amacıyla kullanılan jenerik ve spesifi k ölçekler irdelenecektir. Keywords : Osteoartrit, Değerlendirme, Ölçek