Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
AĞIZ KURULUĞU OLAN BİREYLERDEKİ DİŞETİ NEMLİLİĞİ
Burak DEMİRALP1, Güliz N. GÜNCÜ1, Nermin YAMALIK1, Hasan HATİPOĞLU2, Erdem KARABULUT3, Reha ALPAR3, Haviye NAZLIEL-ERVERDİ4
1Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ANKARA
2Dumlupınar Üniversitesi Araştırma ve Tedavi Hastanesi Dental Klinik/Periodontoloji KÜTAHYA
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ANKARA
4Özel Klinik Periodontoloji İSTANBUL
Giriş: Ağız kuruluğu olduğu durumlarda dişeti nemliliği azalabilir. Amacımız, ağız kuruluğu olan bireylerde, oral mukozal nemlilik ve dişeti nemlilik değerlerini diğer tükürükle ilişkili ölçümlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 14 Sjögren sendromu olan hasta ve 14 kontrol bireyi çalışmaya dahil edilmiştir. Dişeti nemliliği değerleri beş ayrı bölgeden elde edilmiştir. Ayrıca, tüm tükürük akış hızı, altı mukozal bölgenin rezidüel nemliliği, minor tükürük bezlerinin salgı hızları ve periodontal parametreler de değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tüm tükürük akış hızı ağız kuruluğu olan bireylerde kontrollere gore daha düşük değere sahiptir. Ancak minör tükürük bez sekresyonları değerlendirildiğinde gruplar arasında herhangi bir fark tespit edilememiştir. Ağız kuruluğu olan hastalarda alt dudak nemlilik değerlerinde de düşüş bulunmaktadır. Dişeti nemlilik değerleri gruplar arasında karşılaştırıldığında ise herhangi bir fark tespit edilememiştir.

Sonuç: Mevcut bulgular alt mukozal dudak nemlilik değerlerinin ağız kuruluğu olan bireylerde düşük olduğunu göstermektedir. Ancak bu hastalarda dişeti nemlilik değerlerinde herhangi bir değişiklik satpanamamıştır. Ağız kuruluğunu değerlendirmede mukozal nemlilikönemli bir yere sahip olabilir; ancak güvenilirliği arttırabilmek için tükürükle ilgili ölçümlerin geniş dağılımı göz önünde tutulmalıdır. Keywords : Yaşlı; Tükürük/sekresyon; Sjögren Sendromu/tanı