Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Gülşah ŞAHİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÇANAKKALE Fiziksel aktivite, hayatı değiştirebilen güçlü bir ilaçtır ve enerji tüketimiyle sonuçlanan, iskelet kası ile yapılan herhangi bir vücut hareketidir. Etkili bir fiziksel aktivite programı kuvvet, dayanıklı lık, denge, fiziksel-zihinsel fonksiyon ve yaşam kalitesini geliştirebilir. Ancak yaşlı bireylerde, fiziksel aktivitenin değerlendirme ve ölçülmesi zor ve karmaşıktır. Yaşlı populasyonda kültür, cinsiyet ve yaş gibi farklı özellikler, hastalıklar, motivasyon ve bilişsel işlevler fiziksel aktivite değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir etkendir. Yaşlı bireylerde fiziksel aktivite düzeyini değerlendirmek için 2 yöntem bulunmaktadır. Direkt yöntemler; direkt ve indirekt kalorimetri, çift etiketli su etiketli bikarbonat ve gaz alışverişi teknikleri. İndirekt yöntemler; anketler, kalp atım hızı ölçümü pedometre, akselerometre ve fiziksel aktivite indeksidir. Keywords : Yaşlı; Fiziksel Aktivite Düzeyi; Enerji Tüketimi