Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
GELİŞMİŞ BİR DİNLENME VE BAKIMEVİ MODELİNDE TERMİNAL DÖNEM YAŞLI OLGU VE YAŞLI YAKININA DESTEK PROGRAMI ÖRNEĞİ
Nil TEKiN
SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Aile Hekimliği İZMİR Ülkemizde terminal dönem yaşlı hastanın geriatrik izlem ve bakımının yapılabildiği, hasta ve hasta yakınlarına tıbbi ve sosyal desteğin sağlandığı alanlar sınırlıdır. Yaşlanan Türkiye için gelecekte bu yaş grubu hastalara hizmet gereksiniminin daha fazla olacağı öngörülmektedir. Bu olgu sunumunda kurumsal bakım alan, terminal dönem akciğer kanseri yaşlı bir bayan olgu örneğinde aile hekiminin de yer aldığı interdisipliner geriatrik ekibin çalışması değerlendirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde bu ekiplerin çalışabileceği çağdaş geriatrik bakım hizmetleri sunabilen gelişmiş bakımevi modelleri planlanmalıdır. Sunulan tedavi ve bakım hizmetlerinin yaşlı hasta ve yakınını kapsayan psikolojik ve sosyal boyutu beraber değerlendirilmelidir. Ülkemizde az sayıda uygulamanın geliştirilmesinde aile hekimlerinin de aktif rol alması önemlidir. Keywords : Yaşlı; Terminal Bakım; Hasta Bakımı Ekibi; Palyatif Bakım