Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
DENGESİZLİK ŞİKAYETİ OLAN 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLI BİREYLERİN BİLGİSAYARLI DİNAMİK POSTÜROGRAFİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF ANALİZ
Songül AKSOY
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı ANKARA Giriş: Bu çalışmada, Bilgisayarlı Dinamik Postürografi ile değerlendirilen yaşlı bireylerin Duyu Organizasyon Test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2004-Kasım 2009 tarihleri arasında Bilgisayarlı Dinamik Postürografi kullanılarak Duyu Organizasyon Test (DOT) sonuçları; Denge Skorları, Duyu Analizi ve Strateji Analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaşları 65 ile 84 arasında değişen toplam 143 (78 Kadın, 65 Erkek) bireyin yaş ortalaması 73.1±4.69 olarak belirlenmiştir. Değerlendirilen 143 yaşlı bireyin 92'sinde (%64.3) DOT sonuçları anormal elde edilmiştir. Duyu Analizi sonuçlarına göre; Vizüel, Vizüel-Vestibüler ve Vestibüler zayıflık belirlenmiştir. Strateji Analizinde anormal ayak bileği stratejisi kullanımı belirlenmiştir.

Sonuç: Denge problemi olan yaşlı bireylerde vizüel, vizüel-vestibüler ve vestibüler zayıflıkların sık görüldüğü belirlendi. Elde edilen bu sonuçların vestibüler ve denge rehabilitasyonu için önemli olacağı düşünüldü. Keywords : Yaşlı; Postüral Denge; Düşme