Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
ANTALYA'DA 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ BİREYLERDE GRİP AŞISI İLE BAĞIŞIKLANMA DURUMU
Hasan Hüseyin POLAT1, Selma ÖNCEL2, Özge TURHAN3, Arzu AKCAN2, Kadriye ERAVŞAR2, Ata Nevzat YALÇIN3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı SİVAS
2Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ANTALYA
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ANTALYA
Giriş: Grip, ciddi komplikasyonlara yol açabildiği için özellikle yaşlılarda bir sağlık tehdididir. Grip aşısının yaşlılarda infeksiyonun önlenmesinde ve kontrol edilmesinde güvenli ve etkili olduğunu çalışmalar da göstermiştir. Çalışmamızda Antalya'da 65 ve üzeri yaş grubunda grip aşısı ile bağışıklanma durumunun saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2005-2006 yıllarında grip mevsimi boyunca Türkiye'nin güneyinde bir şehir olan Antalya'da toplam 2383 kişiye ulaşıldı. Araştırma formunda grip aşısıyla ilgili 14 soru vardı.

Bulgular: Araştırma grubundakilerin %55.7'sinin grip aşısını duyduğu ve bildiği belirlendi. Ancak sadece gurubun %15'inin grip aşısı yaptırdığı saptandı.

Sonuç: Antalya'da 65 yaş ve üzeri bireylerde grip aşısı yaptırma oranının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu oranın artılması için doktorların özellikle yaşlılarda grip aşısını önermesi, halkın da bu konuda bilinçlendirilmesi ve grip aşısının sağlık sigortası kapsamına alınması gerekmektedir. Keywords : Grip Aşısı; Grip; Yaşlılık; Bağışıklama