Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
YAŞLILIKTA CİNSEL SALDIRI, ESKİŞEHİR DENEYİMİ
Kenan KARBEYAZ1, Yasemin BALCI2
1Adli Tıp Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü, Adli Tıp ESKİŞEHİR
2Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı MUĞLA
Giriş: Yaşlı nüfusun artması yaşlılığa bağlı kronik hastalıkların yanı sıra yaşlı istismarı konusunu da gündeme getirmiştir. Bu istismar türlerinden biri de az görülmesine rağmen cinsel saldırılardır. Bu çalışmada, Eskişehir ilinde cinsel saldırıya maruz kalan geriatrik olguların demografik özelliklerinin belirlenmesi, ruhsal değerlendirme, gerek tanı konulması, gerekse mahkeme aşamasında yaşanan sıkıntıların vurgulanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 31 Mayıs 2005- 1 Haziran 2011 tarihleri arasındaki 6 yıllık dönemde, Eskişehir ve çevresinde adli mercilere yansıyan cinsel suç olgularının adli tahkikat dosyaları incelenmiştir.

Bulgular: O dönemde Eskişehir'de geriatrik yaş grubuna ait 8 cinsel saldırı olgusu saptanmıştır. 2 olguda Alzheimer hastalığı nedeniyle ruhsal bakımdan kendisini savunamayacağı belirlenmiştir.

Sonuç: Yaşlılık döneminde maruz kalınan cinsel saldırıda ruhsal durum muayenesi tek ipucu olabileceği için önem taşımaktadır. Bu tür olgularda mahkeme sürecinin uzun sürmesi, tekrarlı muayeneler travmanın şiddetini artırabilmektedir. Sonuçta Yaşlıların saldırı sonrası rehabilitasyonu daha güç olmaktadır. Keywords : Adli Tıp; Yaşlılık; Cinsel Saldırı