Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
RS3PE VE PSÖDOGUT BİRLİKTELİĞİ
Barış NACIR, Seçil ATASOY, Burcu DUYUR ÇAKIT, Hakan GENÇ
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA Psödogut; kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin intraartiküler depolanması ile ilişkili bir akut inflamatuar artrittir. Remitting seronegative, symmetric synovitis with pitting edema (RSE3PE) ise romatolojik ve neoplastik hastalıklar ile beraber görülebilecek benign bir sendromdur. Bu iki hastalığın birlikteliği nadir bir durumdur.

Altmış sekiz yaşında erkek hasta polikliniğe omuzda şiddetli ağrı, omuzlarda tutukluk, el ve ayak sırtında şişlik şikayeti ile başvurdu. Her iki el ve ayak sırtında gode bırakan ödem mevcuttu. Laboratuar sonuçları; eritrosit sedimentasyon hızı 3 mm/saat, romatoid faktör (RF) düzeyi <20 İÜ/mL, C-reaktif protein değeri 20.6 mg/dL, Anti-CCP <25 Ü/mL idi. Diz grafisinde sağ diz ekleminin lateral aralığında, torakolomber grafide ise hem T11-12 ve T12-L1 disklerinde hem de L2-L3 düzeyinde anulus fibrozis dış liflerinde kalsifikasyon tespit edildi. Olgu klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgular ışığında RS3PE ve psödogut birlikteliği olarak değerlendirildi. Hastaya 15 mg/gün prednizolon, 400 mg/gün hidroksiklorokin ve 2x0.5 mg/gün kolşisin başlandı. Tedaviden sonraki 3. günde hastanın el ve ayak sırtındaki ödemi belirgin şekilde azaldı.

Bu olgu sunumu ile yaşlı hastalardaki inflamatuar hastalıkların ayırıcı tanısındaki güçlüklere vurgu yapılmak istenmiştir. Keywords : Psödogut, Yaşlı; Sendrom; Ödem; Sinovitis/Tedavi; Sinovitis/Tedavi