Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 1
Steroid Olmayan Antiinflamatuar İlaçların Geriatride Kullanımı
Hatice BODUR, Pınar BORMAN
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi &Rehabilitasyon Kliniği, Ankara Steroid olmayan antiinflamatuar (SOAİ) ilaçlar geriatrik hastalarda en fazla kullanılan ilaç grubundadır. Yaşlılarda kronik SOAİ ilaç kullanımı yüksek oranda yan etkilerle birliktedir. SOAİ ilaçların; gastrointestinal, renal, hepatik, hematolojik, nöropsikiyatrik yan etkiler yanında pulmoner, dermatolojik, oküler toksisite gibi pek çok istenmeyen etkileri de oluşabilmektedir. Yaşlılarda oluşan farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler sonucu ilaçların toplam etkileri daha fazla olmakta ve yaşlıların SOAİ ilaçlara duyarlılığı artmaktadır.SOAİ ilaçların istenmeyen yan etkileri açısından, polifarmasi en önemli risk faktörlerinden olup ilaç etkileşimlerine ve kompliansın azalmasına da yol açmaktadır. SOAİ ilaçlar yaşlı populasyona risk/fayda oranı hesaplanarak verilmelidir. Kronik ağrısı olan yaşlı hastalarda alternatif tedavi yöntemleri de uygun olabilir. Geriatrik hastalarda SOAİ ilacın tipi, dozu, süresi, maliyeti, beraberinde verilecek sitoprotektif ilaçlar ve yan etkilerin gözlenmesi büyük önem taşımaktadır. Geriatrik hastalar için, SOAİ ilaçlar, dikkatli kullanılırsa ve yakın takip edilirse pek çok romatizmal hastalığın semptomatik tedavisi ve inmelerden korunmada halen en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Keywords : Geriatri, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, yan etkiler