Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 3
BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN YAŞLI HASTALARIN SON TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Aydın ACAR2, Oğuzhan OĞUZ2, Melih ÇAYÖNÜ1, Şükrü YORULMAZ2, Evvah KARAKILIÇ2, Zeynel ÖZTÜRK3, Oğuzhan Rauf KUM2
1Amasya University Sabuncuoglu Serefeddin Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology, AMASYA
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology, ANKARA
3Nişantaşı University MYO, Audiometry Department, İSTANBUL
Giriş: Baş dönmesi şikayeti ile acil servise başvuran yaşlı hastalara yaklaşımı ve son tanılarının değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Elektronik kayıt sistemi kullanarak, acil servise Ocak 2012 ile Mart 2014 tarihleri arasında baş dönmesi şikayeti ile başvuran 60 yaş üzeri 5473 hastanın kayıtları tarandı ve değerlendirildi. Bu hastaların 2963'ü (%54) kadın ve 2510'u (%46) erkek idi ve hastaların ortalama yaşı 71.4 olarak saptandı (60-96 yaşları arasında). Hastaneye yatırılan hastaların ek tanıları, radyolojik muayene ve aldıkları tedavilerini değerlendirdik.

Bulgular: Üç önemli bulgu tespit edilmiştir. Baş dönmesi hastaların çoğu ayaktan tedavi ile taburcu edilmiştir. Yaşamı tehdit eden merkezi sinir sistemi ile ilgili patolojiler hastaların 4.1%'sinde saptanmıştır. Yaşlı populasyonda acil servise baş dönmesi nedeniyle yapılan başvuruların çoğunluğu periferik vestibüler bozukluklara bağlı olsa da, hipertansiyon ve serebro vasküler hastalıklarda eşit yaygınlıkta saptanmaktadır.

Sonuç: Yaşlı populasyonda akut baş dönmesi ile başvuran hastaları hepsini periferik vestibüler bozukluk olarak değerlendirmek dehidratasyon ve hipotansiyon gibi çok kolay tedavi edilebilecek hastalıklara ve daha ileri incelenmeyi gerektiren santral sinir sistemi hastalıklarına yanlış tanı koymaya neden olabilir. Keywords : Acil Servis; Vertigo; Etyoloji; Hasta Değerlendirilmesi; Geriatri