Türk Geriatri Derneği'nin resmi bilimsel yayın organı olan Türk Geriatri Dergisi yayın yaşamına 1998 yılında başlamış olup, 2008 yılından beri Thomson Reuters Science Citation Index Expanded (SCI-Exp) ve Social Sciences Citation Index (SSCI) başta olmak üzere farklı uluslararası indekslerde ve TÜBİTAK ULAKBİM TR dizin kapsamında dizinlenmektedir.

Türk Geriatri Dergisi şeffaflık ilkesi gereği “on line” sistemi üzerinden başvurusunu yapacak olan bütün yazarlarla ilk başvuru aşamasında açıklıkla paylaşıldığı üzere; tüm editoriyal süreçleri (makalenin teknik incelemeleri, bilimsel danışman değerlendirmeleri, son teknik düzenlemelerin yapılmasına kadar olan bütün "kör" ve tarafsız değerlendirme süreci) ücretsiz olarak tamamlamaktadır.

Editoriyal aşaması tamamlanmış ve yayınlanmaya uygun bulunmuş, “davetli derleme kategorisi dışındaki” makalelerin (araştırmalar, olgu sunumları) son aşamaları ise, dizgi ücretini ve doi no alınmasını kapsayan bir ödeme sürecini içermekte olup, yapılan bu ödemenin Dergi ve Dernek ile ilişkisi bulunmamaktadır ve ödeme doğrudan bu aşamanın sorumluluğunu üstlenmiş olan matbaaya yapılmaktadır. Editörler Kurulu tarafından davet edilen derleme makaleler için yazarlar tarafından herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.