ISSN: 1307-9948

[ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]

Türk Geriatri Dergisi
2012, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 279-283
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
COMPUTERIZED DYNAMIC POSTUROGRAPHIC RESULTS OF ELDERLY PEOPLE WITH BALANCE PROBLEMS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS
Songül AKSOY
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı ANKARA
Keywords: Aged; Postural Balance; Falls

Introduction: In this study, we aimed to evaluate the sensory organization test results of elderly individuals assessed with computerized dynamic posturography.

Materials and Method: The sensory organization test (SOT) results, balance scores and sensory analysis and strategy analysis results were evaluated by using computerized dynamic posturography between November 2004 and November 2009.

Results: The mean age of a total of 143 individuals (78 female and 65 male) was 73.1±4.69 (range 65 to 84 years). Of the 143 individuals evaluated, the SOT results of 92 (64.3%) were found to be abnormal. The sensory analysis results revealed visual, visual vestibular and vestibular weakness. In strategy analysis, use of ankle strategy was found to be abnormal.

Conclusion: Visual, visual-vestibular and vestibular weakness was found to be frequent among elderly people with balance problems. We think this is an important result in terms of vestibular and balance rehabilitation.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]

[ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]