ISSN: 1307-9948

[ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]

2008, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-135
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HUZUREVLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
Gülnur BEKTAŞ, Nesrin İLHAN
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İSTANBUL
Anahtar sözcükler: Tükenmişlik, Hemşire, Huzurevi
Özet
Giriş: Bu araştırma Huzurevlerinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma; İstanbul'da beş huzurevinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hemşire ile kurumlardan izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Veriler 14 soruluk anket formu ile birlikte, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında; yüzdelik, Anova ve Student t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: 1-10 yıldır hemşire olarak çalışanların MTÖ puan ortalaması, 11-15 yıldır çalışanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 6-10 yıldır huzurevinde çalışan hemşirelerin MTÖ puan ortalaması, 1 yıldan az çalışan hemşirelere göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çalışmakta olduğu bölümden memnun olmayan hemşirelerin MTÖ puan ortalaması, çalışmakta olduğu bölümden memnun olanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Çalışmakta olduğu bölümden memnun olmayanların, çalışma yılı az olanların, huzurevindeki çalışma yılı fazla olan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

    [ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]