Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
Yaşlılarda meme kanseri tanı ve tedavisi
Kaya YORGANCI, Volkan KAYNAROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı-Ankara Kadınlarda en sık rastlanan malignite olan meme kanserinin görülme sıklığı yaşla birlikte artış göstermektedir. Buna karşın özellikle 65 yaş üstü kadınlarda meme kanseri tanı ve tedavisi ile ilgili prospektif klinik çalışmalar sınırlıdır. Yaşlı hastaların meme ile ilgili yakınmaları genç popülasyona göre biraz daha farklılık göstermektedir. Memede kitle ve mastalji bu yaş grubunda görülen en sık yakınmadır. Ancak yakınması ne olursa olsun hekime başvuran yaşlı kadın hastaların önemli bir kısmında biyopsi gerekliliği doğmaktadır. Yaygın bir kanı olan yaşlı kadınlarda meme kanserinin daha ileri evrelerde tanı konduğu düşüncesi, çoğu araştırmacı tarafından desteklenmemektedir. Meme kanserinin erken tanınmasında etkinliği kanıtlanmış tek tarama yöntemi olan mammografi, erken tanıda, bu yaş grubunda da önemlidir. Her yıl yapılacak meme muayenesi ile birlikte iki yılda bir mammografi, 65 yaş üstü kadınlarda önerilen tarama yöntemidir. Yaşlılarda meme kanserinin cerrahi ve medikal tedavi prensipleri kuramsal olarak daha genç popülasyondan farklılık göstermemektedir. Ancak bu yaş grubunda yandaş hastalıkların sıklıkla var olması nedeniyle optimum tedavi olanaklarının kullanılması mümkün olmayabilir. Bu nedenle meme koruyucu ameliyatlar, basit mastektomi, veya modifiye radikal mastektomi gibi cerrahi tedavi seçenekleri, tümörün evresi yanında hastanın istekleri ve genel durumu gözönüne alınarak bireyselleştirilmelidir. Yaşlı hastalarda kemoterapi ve radyoterapi aynen cerrahi tedavide olduğu gibi hastanın genel durumuna ve yandaş sorunlarına göre planlanmalıdır. Keywords : Meme kanseri, Yaş, Yaşlanma, Cerrahi tedavi, Yandaş sorunlar