Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ BİR HASTADA HEPATOSELLÜLER KARSİNOMUN NADİR RASTLANAN VE PYOJENİK GRANÜLOMAYI TAKLİT EDEN MAKSİLLER METASTAZI: OLGU SUNUMU
Meriç BİLGİÇ KÜÇÜKGÜVEN1, Alper AKTAŞ1, Deniz ATEŞ ÖZDEMİR2
1Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150580 Oral bölgeye metastaz hepatosellüler karsinomun nadir bir özelliğidir. Benign lezyonlara klinik benzerlikleri nedeniyle bu malign lezyonların teşhisi zor olabilir. Bu vaka raporunda, hepatosellüler karsinomun nadir görülen anterior maksilla metastazı saptanan 70 yaşında kadın hasta anlatılmıştır. Hepatit B ve C"ye bağlı hepatosellüler karsinom teşhisi, hasta kliniğimize gelmeden bir yıl önce konulmuştur. Başvuru esnasında, hasta Sorafenib tedavisi altındadır. Maksillada görülen eritamatöz, hemorajik, ağrısız lezyon iki aylık süreç içerisinde hızlı büyüme göstermiştir. Lezyon patolojik inceleme öncesinde klinik özelliklere dayanılarak piyojenik granüloma ön tanısıyla değerlendirilmiştir. Cerrahi müdahale sonrasında, iyileşme periyodu sekiz aylık takip boyunca sorunsuz olmuştur ve rekürrensi gösterecek herhangi bir durum saptanmamıştır. Bu raporda, benign durumları taklit eden oral metastatik lezyonlardan şüphelenilen hastalarda titiz klinik ve patolojik değerlendirmelerin önemi vurgulanmaktadır. Keywords : Hepatosellüler karsinom; Metastaz; Oral belirtiler; Oral patoloji