Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
Dejeneratif eklem hastalığı rehabilitasyonu
M. Erkan KOZANOĞLU, Kamil GÖNCÜ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı – Adana Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit), özellikle yaşlılarda önemli oranda disabiliteye yol açabilen, sinovyal eklemleri tutan kronik noninflamatuar ve sık görülen romatizmal hastalıklardan biridir. Osteoartritteki yapısal veya biyomekanik bozuklukları düzelttiği kanıtlanmış bir ajan bulunmamakta bu nedenle günümüzde hastalığın tedavisi genellikle semptomlara yönelik olmaktadır. Hastalardaki en sık yakınma ağrıdır. Ağrının azaltılmasında basit analjezikler, nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar, lokal steroid enjeksiyonları, antispazmodikler yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Osteoartritin medikal tedavisinde ayrıca kıkırdak koruyucu veya iyileştirici ilaçlar denenmektedir. Bu ilaçların birçok yan etkileri olup etkinlikleri kısıtlıdır. Semptomların azaltılmaya çalışılmasının yanı sıra, fonksiyonların düzeltilmesi, fiziksel kısıtlılığın önlenmesi ve ilaç toksisitesinden de kaçınılması gereklidir. Bu nedenle, temel olarak eğitim ve psikososyal destek, iş-uğraşı tedavisi, egzersiz programları, fiziksel ajanlar ile biyomekanik ve bazı cerrahi uygulamaları kapsayan rehabilitatif yaklaşımlar tedavide önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, ortalama yaşam süresinin giderek uzaması çeşitli hastalıklara bağlı morbiditeyi önlemek açısından rehabilitatif tekniklerin daha sık kullanımını gerektirmektedir. Osteoartritli hastaların uygun biçimde rehabilitasyonu da semptomların azaltılmasına, disabilitenin önlenmesine ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Bundan dolayı hekimlerin, hastaların ağrısını azaltan ve yaşam kalitesini belirgin ölçüde yükseltebilen bu rehabilitatif uygulamalar konusunda bilgi sahibi olması yararlı olacaktır. Bu makalede, dejeneratif eklem hastalığının tedavisinde sıklıkla kullanılan nonfarmakolojik yaklaşımlar özetlenmeye çalışılmıştır. Keywords : Dejeneratif eklem hastalığı, Osteoartrit, Rehabilitasyon,