Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 1
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Yirminci yüzyıl ortalama yaşam süresinin uzaması açısından bir devrime tanıklık etmiştir diyebiliriz; ortalama yaşam süresi 1950-2000 yılları arasında 20 yıl artarak 66 yıl olmuştur ve 2050 yılına kadar 10 yıl daha artması öngörülmektedir. Bu perspektiften bakınca hekimlerin yaşlanan insanların sağlık sorunları ile ilgili olarak eğitim almasının ve sorunlara somut çözüm önerileri üretmek üzere bilimsel araştırmalar yapmasının önemi yadsınamaz. Bu düşüncelerden hareketle pediatri dışındaki tüm bilim dallarından "Yaşlanma ve yaşlıların sağlık sorunları" konularında birikim ve deneyim sahibi öğretim üyelerinden oluşan geniş bir danışman kadrosu ile 1998 yılında yayın hayatına başlayan DERGİMİZ BEŞ YAŞINDADIR. Her yıl olduğu gibi bu yılın ilk sayısında da danışma kurulu üyelerimize ve aşağıda isimleri bulunan değerli öğretim üyelerine danışmanlık gibi özveri gerektiren bir konuda bizlere destek verdikleri için teşekkürü bir borç biliriz (Soyadı alfabetik olarak): Prof. Dr. Nuran AKDEMİR, Prof. Dr. Reyhan ÇELİKER, Prof. Dr. Meltem ÇÖL, Prof. Dr. Metin DEMİRCİN, Doç. Dr. Haydar DEMİREL, Prof. Dr. Erbil DURSUN, Prof. Dr. Fethiye ERDİL, Prof. Dr. Ali ERGEN, Doç. Dr. Fatma İNANICI-ERSÖZ, Prof. Dr. Giray KABAKÇI, Prof. Dr. Ayşen KARADUMAN, Doç. Dr. Sedat KİRAZ, Prof. Dr. Hakan KUMBASAR, Prof. Dr. Metin ÖNERCİ, Prof. Dr. Zafer ÖZTEK, Prof. Dr. Bülent SİVRİ, Prof. Dr. Tunç ŞAFAK, Prof. Dr. Ayda TEKOK-KILIÇ, Prof. Dr. Onur TETİK, Prof. Dr. Sabahat TEZCAN ve Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU. Düzenli yayınlanma ilkesini koruyan,bilimsel çizgisini giderek yükselten, 2003 yılından itibaren ULUSLARARASI DANIŞMA KURULUNU oluşturan ve bu kurulu genişletme çalışmaları devam eden dergimiz İNGİLİZCE MAKALE LERİNİZE de ev sahipliği yapma kararı almıştır. Konusunda ülkemizdeki İLK VE TEK DERGİ özelliğini taşıyan Geriatri ilk sayısından itibaren "TUBİTAK-TÜRK TIP İNDEKSİ" nce indekslenen dergiler arasında yer almaktadır. İlk kez Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Yaşlılar Yılı" ilan edilen 1999 da başlatılan "EN İYİ ARAŞTIRMA" yarışması 2001yılında da geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş olup, 2003 yılında yinelenme kararı alınmıştır. Yarışmaya katılma koşulları ile ilgili bilgiye dergimizden veya internet adresinden ulaşabilirsiniz. Dergimize makaleleri ile katkıda bulunan değerli bilim insanlarına ve En İyi Araştırma yarışmasına katılacak olan araştırmacılara başarılar diliyor, 1998 yılından beri süregelen ilginize teşekkür ediyorum. Sevgi ve Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL