Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 1
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Yaşlanma ayrıcalıksız her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan, süregen ve evrensel bir süreç olarak tanımlanabilir. İleri yaş araştırmacılar tarafından bir hastalık olarak algılanmamaktadır, çünkü sadece ve sadece yaşlılarda görülen, özgün hastalıklar mevcut değildir. Yaşlılardaki patolojik değişiklikleri anlayabilmek için yaşlanmanın normal seyrini öğrenmek gerekmektedir. Gerçek biyolojik yaşlanma değişik bireylerde farklı hızlarda olmaktadır; çünkü genetik özellikler, yaşam tarzı, hastalıklar ve kişilerin fizyolojik başa çıkma yolları çok değişiklikler göstermektedir. Ayrıca yaşlılar daha sık hastalanmakta, daha fazla kronik hastalık veya sorun ile yaşamak zorunda kalmakta, çoğu kez birkaç sağlık problemini bir arada göğüslemeye çalışmakta, bütün bunların sonucunda da sağlık merkezlerine daha fazla başvurmakta ve daha uzun süre hospitalize edilmektedirler. Bütün bu gerçekler ışığında ele alınarak yapılmış klinik ve deneysel araştırmalarınızı bekliyor, bu çalışmalarınızı okurlarımızla, meslektaşlarımızla paylaşmayı diliyoruz. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL