Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
GERİATRİK HASTALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
Gökhan TUNÇBİLEK, Figen ÖZGÜR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA Son yüzyılda oluşan tıbbi gelişmeler sonucunda toplumun yaşam süresi uzamakta ve ileri yaşlarda gerçekleştirilen cerrahi işlemler artmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak plastik cerrahi bölümlerine başvuran yaşlı hastalarda da bir artış ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere ışık tutabilmek amacıyla bölümümüzde son 5 sene içinde opere edilen 65 yaş ve üzeri hastaların yaşları, tanıları, yapılan işlemler, ek dahili problemler, anestezi türleri incelenmiştir. İnceleme kriterlerine uyan toplam 133 hasta saptanmıştır. Yaş ortalamasının 72.7 olduğu saptanan hastalarda malign cilt tümörlerinin (n: 80) en sık karşılaşılan patoloji olduğu saptanmıştır. Hastaların 92’sinde (% 69) eşlik eden sistemik bir sorun olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen işlemler arasında lezyon eksizyonu + lokal fleplerle onarım (n: 42) ilk sırayı almaktadır. İleri yaşlardaki hastaların tıbbi durumunun, cerrahi endikasyonundan bağımsız olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Uygun değerlendirme ve gerekli tedavilerin gerçekleştirilmesi sonrasında ileri yaş grubunda yapılacak plastik cerrahi ve diğer cerrahi girişimlerinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Keywords : Geriatri, Plastik cerrahi, Rekonstrüksiyon