Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
YAŞLILARDA GÖRÜLEN DEPRESYONDA GERİATRİK DEPRESYON SKALASINDA HANGİ SORULAR DAHA DEĞERLİDİR ?
Ferda ÖZDEMİR, Nurettin TAŞTEKİN, Siranuş KOKİNO, Esra ESEN, Nesrin F. TURAN
Trakya Ünivresitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, EDİRNE
Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, EDİRNE
Amaç: Geriatrik Depresyon Skalası Türkçe versiyonunu (GDS-T) kullanarak polikliniğe başvuran hastalarda depresyon semptomlarını değerlendirmek. Yöntem ve Gereç: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 79 geriatrik hasta 1 yıllık dönemde değerlendirildi. Tüm hastalar GDS-T’nun 30 maddesini cevaplandırdı. Bu bilgilerin istatistiksel değerlendirilmesi Fisher’s-analysis, Pearson-analizi ve Pearson korelasyon analizi ile yapıldı. Depresyon yönündeki en değerli cevaplar spesivite ve sensitivite açısından en yüksek GDS-T toplam skoru ile tanımlandı. Sonuçlar: Bizim çalışmamıza yaş ortalaması 71.20 ± 4.67 yıl (65-84) olan 79 geriatrik hasta (60 kadın ve 19 erkek) dahil edildi. GDS-T kullanılarak 35 hastaya depresyon tanısı konuldu. GDS-T toplam skor aralığı 0-30, ortalaması 10.22 ± 4.92 idi. Çalışmamızda 4, 6, 16, 18, 24, 25 ve 30 numaralı soruların depresyonlu hastaları ayırt etmede önemli özelliği olduğu saptandı. Tartışma: GDS-T skalası depresif hastalar için oldukça etkili tarama testidir. Bazı sorular çıkartılarak hazırlanan kısa versiyonlarının sadece zaman açısından bir yararı olacağı fakat tanı ile ilgili sorunlar çıkartabileceği düşüncesindeyiz. Keywords : Geriatrik Depresyon Skalası, Depresyon,Yaşlılık.