Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 2
Yaşlılarda Kardiyovasküler risk faktörü olarak Homosistein
Fikri KOCABALKAN, Yavuz BAYKAL, Ergün BOZOĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi İç Hastalıkları Anabilim Dalı-Ankara Homosistein, sülfür içeren esansiyel aminoasitlerden olan metioninin metabolizmasında meydana gelen bir ara üründür. Homosistein konsantrasyonu yaşla birlikte devamlı olarak yükseldiğinden; kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörü olabilir. Yüksek plazma homosistein düzeyleri genel populasyonda derin ven trombozu içinde bir risk faktörüdür. Hiperhomosisteineminin tromboz üzerindeki etkisi Protein C, Protein S ve antitrombib III eksiklikleri ve aktif protein C direnci gibi diğer risk faktörlerinden bağımsızdır. Çalışmalarda yüksek homosistein düzeyi ve venöz tromboz arasındaki birliktelik kadınlarda erkeklerdekine göre daha belirgindir. Sebepler arasında klinik veya subklinik folat ve vitamin B12 eksiklikleri ve renal fonksiyon bozukluğu gibi durumlar da gösterilebilir. İstenmeyen kardiyovasküler olaylar ve plazma homosistein düzeyleri arasındaki ilişki yaşlı populasyonda da bulunmaktadır. Kadınlarda homosistein seviyesinin menopozdan sonra artması belki de azalan östrojen konsantrasyonu ile ilgilidir. Folik asit desteği homosistein seviyesini düşürebileceği gibi vitamin B12 ile beraber verilmesi irreversibl nörolojik hasarların önlenmesi açısından önemli olabilir. Keywords : Yaşlılık, Homosistein, Kardiyovasküler risk