Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
ALZHEİMER HASTALIĞI PATOFİZYOLOJİSİ: DENEYSEL VE GENETİK BULGULAR
Esen SAKA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Ankara Alzheimer hastalığının patogenezi ile ilgili elde edilen güncel bilgiler, patololoji, genetik, in vivo ve in vitro deneysel çalışmaların katkıları ile olmuştur. Bu çalışmalar amiloid beta peptidi (Aβ) ve tau proteinlerinin hastalığın patogenezinde anahtar moleküller olduğunu göstermiştir. Bu moleküller agregatlar oluşturarak ya da daha büyük olasılıkla oligomer yapılar halinde hastalığa özgü nörodejenerasyona yol açmaktadır. Yeni genetik ve deneysel çalışmaların, hastalıkla ilişkili yeni genler, moleküller ve yolakları keşfetmesi ve hastalığın patogenezini daha iyi anlamamıza yardım etmesi beklenmektedir. Keywords : Alzheimer hastalığı/genetik; Demans; Amiloid beta- Protein/genetik; Tau proteinleri/genetik