Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
PARSİYEL ENDOPROTEZ CERRAHİSİ UYGULANAN YAŞLI HASTALARDA POSTOPERATİF KLİNİK VE RADYOLOJİK UZUNLUK FARKLARI
Tolga ATAY1, Emre YAMAN1, Yakup Barbaros BAYKAL1, Vecihi KIRDEMİR1, Metin Lütfi BAYDAR1, Ahmet ASLAN2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ISPARTA
2Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği KASTAMONU
Giriş: Günümüzde ameliyat öncesi planlama, total kalça protezlerinde büyük bir öneme sahiptir. Ama bu önem sıklıkla parsiyel endoprotez cerrahisinde verilmemektedir. Çalışmamızda ise ameliyat öncesi ölçüm yapılmayan ve parsiyel endoprotez uygulanan hastalarımızda, ölçümün gerekli olup olmadığını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2007 - Eylül 2008 tarihleri arasında femur intertrokanterik ve boyun kırığı nedeniyle parsiyel endoprotez cerrahisi uygulanan 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Parsiyel endoprotez uygulan 63 hastanın 20 tanesine kalkar destekli, 35 tanesine straight stem tipi, 8 tanesine de Thompson tipi kalça protezi uygulandı. Tüm hastaların bacak uzunluk farkları hem ölçülü grafi yardımıyla hem de klinik olarak değerlendirildi. Hastaların şikayetleri sorgulanıp kaydedildi.

Bulgular: Ekstremite uzunluk ölçümleri grafi üzerinde değerlendirildiğinde 63 hastanın 12'sinde kısalık görülmezken, 19'unda ameliyat olan alt ekstremitesi karşı tarafa göre kısa, 32'sinde uzun tespit edildi. Fizik muayenelerinde 63 hastanın 30'unde kısalık görülmezken, 16'sında kısalık, 17'sinde uzunluk tespit edildi.

Sonuç: Cerrahi sonrasında görülen alt ekstremite uzunluk farklarına bağlı şikayetleri en aza indirebilmek amacıyla ameliyat öncesi ölçümlerin ihmal edilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Keywords : Parsiyel endoprotez; Kalça kırığı; Yaşlı hasta; Ameliyat öncesi ölçüm