Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
YAŞLI BİREYLERDE AĞIZ KURULUĞU
Alper AKTAŞ1, Murat ÖZBEK2, Celal TÜMER1, Ferda TAŞAR1
1Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Hastalıkları Anabilim Dalı ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı ANKARA
Oral hemostaz, fonksiyon ve sağlığın korunması açısından gerekli olan tükürük yaşam kalitesi açısından çok önemlidir. Ağız kuruluğu birçok komplikasyona yol açabilir. Sağlıklı bireylerde tükürüğün salgısı ve birleşimi yaşa bağımlı değildir. Yaşlı bireylerde, Sjögren's Sendrom'u, radyasyon tedavisi, kullanılan ilaçlar ve sistemik rahatsızlıklara bağlı olarak, ağız kuruluğu sıktır. Tükürük bezi salgısındaki azalmanın teşhisi hasta anamnezini ve klinik muayeneyi temel alır. Tükürük akışı sialometre ile ölçülebilir. Hastanın ailesel hikayesinin ve ilaç kullanımının tam olarak belirlenmesi önemlidir. Çeşitli nedenler sonucu oluşan ağız kuruluğunun bilinen tedavisi, var olan semptomların ve ortaya çıkan komplikasyonların hafifletilmesini içerir. Günümüzde yaşlı bireylerdeki ağız kuruluğunun daha etkin tedavisine karar verilebilmesi için iyi organize edilmiş klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Ağız kuruluğu; Tükürük; Etyoloji; Tedavi