Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
YAŞLANMA TEORİLERİNE GÜNCEL BİR BAKIŞ VE MEKANİZMALARINA GÖRE SINIFLANDIRMA
Mustafa Erinç SİTAR, Karolin YANAR, Seval AYDIN, Ufuk ÇAKATAY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı İSTANBUL Biyogerontologlar için yaşlanmayı tanımlamak, teoriler ortaya atmak ve bunları sınıflandırmak her zaman önemli bir sorun olmuştur. Oksidatif stres, telomerler, genetik, hormonal değişiklikler, bağışıklık sistemi ve eşik üstü zarar birikim teorileri, üzerinde uzun süre birçok çalışmalar ve modifikasyonlar yapılmış teoriler olmuşlardır. Yaşlanma teorilerinin geçerliliğinin kanıtlanması bu süreçte etkili olan moleküler mekanizmaların aydınlanmasına, sonrasında da beklenen ömrü uzatmaya ve yaşlanmayla ilgili patolojileri geri döndürmeye ya da yavaşlatmaya yönelik yeni araştırmalara neden olacaktır. Son zamanlarda yüksek “başarılı” ya da “daha sağlıklı yaşlanma” oranları, tüm toplum için büyük bir hedef haline gelmiştir. Bu amaca ulaşmak, yaşlanmanın moleküler mekanizmaları ve laboratuar belirteçleri üzerine yapılacak çalışmalara bağlıdır. Keywords : Yaşlanma; Serbest Radikaller; İnflamasyon; Uzun Ömürlülük; Telomerler