Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
YAŞLI BİR HASTADA KOLONOSKOPİ HAZIRLIĞI SONRASINDA HİPONATREMİ OLMAKSIZIN FOKAL MOTOR STATUSU TAKİBEN GÖRÜLEN NONKONVÜLZİF STATUS EPİLEPTİKUS
Melek KANDEMİR1, Tahir Güngör İNCE2, Zehra Betül YALÇINER1
1 Bayındır Hospital, İçerenköy Neurology Clinic İSTANBUL
2 Bayındır Hospital, İçerenköy Anesthesiology and Reanimation Clinic, İSTANBUL
Nonkonvülzif status epilepticus daha önceden epilepsisi olmayan yaşlı hastalarda görülebilmektedir. Nöbetler genellikle altta yatan serebrovasküler hastalık, tumor gibi serebral patolojisi olan hastalarda akut bir olay tarafından tetiklenmektedir. Kolonoskopi öncesi bağırsak temizliği bu yaş grubunda da güvenle uygulanmakta fakat nadiren hiponatremiye bağlı nöbetler görülebilmektedir. Hastamızda kolonoskopi hazırlığı sonrasında fokal motor status görülmüş, bu durum kontrol altına alındıktan 5 gün sonra ise elektroensefalografide tek taraflı periyodik lateralize epileptiform deşarjlarla karakterize nonkonvülzif status tablosu ortaya çıkmıştır. Hastada epilepsi veya nöbet öyküsü olmamakla birlikte kronik serebral hasar saptanmıştır. Muhtemelen ılımlı hiperglisemi ve elektrolit düzeylerindeki hafif anormallikler nöbet eşiği düşük olan bu hastada nöbet aktivitesini provoke etmiştir. Keywords : Nonkonvülzif Status Epilepticus; Kolonoskopi Hazırlığı; Yaşlı; Periyodik Lateralize Epileptiform Deşarj; Kronik Serebral Hasar