Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
KUTANÖZ LEİSHMANİASİSİN NADİR VARYANTI: ERİZİPELOİD LEİSHMANİASİS
Ayşe ÖKTEM, Başak YALÇIN, İrem GENÇ, Güneş GÜR
Ankara Numune Training and Research Hospital, Dermatology Clinic, ANKARA Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1950 yılları öncesinde endemik olarak görülen kutanöz leishmanisis başarılı sağlık politikaları sayesinde bu tarihten sonra etkin olarak kontrol altına alınabilmiştir. Kutanöz leishmaniasis klasik olarak tatarcık sineğinin soktuğu alanda gelişen ağrısız papül ve nodüler lezyonların ülsere olup daha sonrasında skar dokusu bırakarak iyileşmesi ile karakterizedir. Kutanöz leishmaniasis zosteriform, sporotrikoid, psöriaziform, şankriform, paronişyal gibi atipik klinik tablolarla da karşımıza çıkabilmektedir. Bu olgu sunumunda atipik kutanöz leishmanisisin nadir görülen alt tiplerinden olan erizipeloid leishmaniasis tanısı alarak başarılı şekilde tedavisi tamamlanan 67 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Kutanöz leishmanisis orta doğu ülkeleri ve göç alan komşu ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak son yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Bölgesel ve uluslararası sağlık örgütlerinin, artan bu sağlık probleminden haberdar olup hastalıkla mücadelede desteklerini artırmaları gerekmektedir. Keywords : Yaşlı; Kutanöz leishmaniasis; Erizipeloid leishmaniasis